الزامات عمومی در تامین هوای احتراق

عکس الزامات عمومی در تامین هوای احتراق

الزامات عمومی در تامین هوای احتراق

الزامات ورودی در تامین هوای احتراق یکی از مهم ترین دلایل احتراق ناقص در دستگاه های گازسوز، کمبود هوای مورد نیاز احتراق است

و احتراق ناقص در دستگاه های گاز سوز، ایمنی و سلامتی بهره برداران را به مخاطره می اندازد.

از این رو تامین هوای احتراق برای پیشگیری از بروز خطرات احتمالی ناشی از احتراق ناقص در دستگاه های گازسوز اهمیت زیادی دارد.

الزامات این فصل شامل روش های تامین هوای احتراق و نحوه محاسبه مقدار آن به منظور تامین حداقل شرایط لازم برای احتراق کامل و ایمن در دستگاه های گازسوز و عملکرد صحیح آن است

که عدم رعایت آن ها منجر به فوت، گاز گرفتگی یا آلودگی هوای داخل ساختمان می شود.

 

در تامین هوای احتراق دستگاه های گازسوز الزامات زیر باید رعایت شود:

1- برای هر قسمت از ساختمان که در آن دستگاه گازسوز نصب می شود.

برای احتراق کامل در هر یک از دستگاه ها باید هوا به مقدار لازم و کافی

و با روش مناسب براساس شرایط فضای محل نصب، نوع و ظرفیت حرارتی دستگاه گازسوز تامین شود.

2- در هر محل نصب از ساختمان که بیش از یک دستگاه گاز سوز نصب می شود.

تامین هوای احتراق باید متناسب با نوع دستگاه های گازسوز

و براساس مجموع حداکثر ارزش حرارتی ناخالص گاز مصرفی آن باشد.

3- هوای انتقالی یا هوای تعویض شده به منظور جبران تلفات بارهای حرارتی و برودتی

یا تهویه مطبوع نباید به عنوان تامین هوای احتراق گاز سوز مد نظر قرار گیرد.

 

توضیح 1: منظور از تامین هوای انتقالی یا هوای تعویض شده به منظور جبران تلفات بار های حرارتی و برودتی

یا تهویه مطبوع نباید به عنوان تامین هوای احتراق دستگاه های گازسوز مد نظر قرار گیرد.

توضیح 2: در هر یک از روش های تامین هوای احتراق، منبع اصلی برای تامین هوا، فضای آزاد خارج از ساختمان است

که در آن هوا به مقدار نامحدود و به صورت طبیعی جریان دارد و با استفاده از روش های مختلف ذکر شده در این مبحث،

ارتباط بین فضای آزاد خارج و فضای محل نصب دستگاه گازسوز برای تامین هوای احتراق می شود.

توضیح 3: تامین هوا از فضاهایی که ارتباطی با فضای آزاد خارج از ساختمان ندارند، مجاز نیست.

توضیح 4: محوطه تامین هوای احتراق دستگاه های گازسوز باید در طراحی پیش یبنی

و از تطابق آن با اجرا هنگام صدور تاییدیه سامانه گاز ساختمان اطمینان حاصل شود.

 

قسمت بعدی (فضاهای مجاور غیر مجاز در تامین هوا) را می توانید در این پست مطالعه کنید.

پیام بگذارید

در خبرنامه سایت ما عضو شوید

برای دریافت آخرین اخبار ، به روزرسانی ها ، تبلیغات و پیشنهادات ویژه ای که مستقیماً به صندوق ورودی شما تحویل داده می شود ثبت نام کنید.
نه ممنون
X